redpointer.gif (472 bytes)Northern Shrike

Northern Shrike 2.jpg (33720 bytes)

Northern Shrike 3.jpg (65613 bytes)

Northern Shrike 5.jpg (41293 bytes)

Northern Shrike 1.jpg (38659 bytes)

Northern Shrike.jpg (21199 bytes)
2005 Larry Wilebski

home.gif (2141 bytes)